• grafische afbeelding met diverse iconen

Vanaf volgend jaar wettelijk verplicht: nieuwe websites van overheid toegankelijk en bruikbaar voor mensen met een beperking

2018-06-28T12:08:19+00:00 20 februari 2018|Bartiméus, Digitale Zorgproducten|

Goed nieuws voor iedereen! Vanaf september 2018 moeten alle nieuwe websites van de overheid toegankelijk en bruikbaar zijn voor mensen met een beperking. Alle bestaande websites krijgen een jaar langer tot september 2019 de tijd om ook aan de wet te voldoen. In 2021 geldt de wet ook voor mobiele apps.

Door de invoering van de wet is een lang gekoesterde wens in vervulling gegaan van alle Link4All deelnemers en een sterk groeiende groep internetgebruikers. De nieuwe wet maakt het internet beter toegankelijk voor iedereen maar vooral voor mensen met een beperking. Toch zullen alle internetgebruikers profiteren omdat toegankelijke websites voor iedereen beter te gebruiken zijn.

Europese Standaard
Alle overheidsinstanties moeten de Europese standaard voor digitale toegankelijkheid toepassen in beleid en wettelijk vastgelegde regelgeving. De ministerraad heeft dat besloten op voorstel van staatssecretaris Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Digitale Toegankelijkheid wettelijk verplicht
Op dit moment is alleen in afspraken en beleidsregels vastgelegd dat websites zo bruikbaar mogelijk zijn voor mensen met een handicap. Websites kunnen daar nu van afwijken volgens het principe pas-toe-of-leg-uit. Als de nieuwe wettelijke verplichting van kracht wordt, kan dat niet meer. Nieuw is dat de wettelijk verplichte toegankelijkheid niet alleen voor externe websites geldt, maar ook voor interne intranetten en mobiele apps.

Uitzonderingen
Er blijven enkele bijzondere uitzonderingen mogelijk: bijvoorbeeld voor reproducties van stukken uit erfgoedcollecties (denk aan te weinig contrast), live-uitgezonden geluid of video en online-kaarten (essentiële informatie voor navigatie moet dan wel digitaal beschikbaar zijn).

Digitale archieven
Ook digitale archieven die niet meer actief worden geraadpleegd en niet meer worden aangepast, vallen buiten de verplichting.

Toegankelijkheid is géén keuze
Bartiméus kan dit soort initiatieven alleen maar toejuichen. Bartiméus en Link4All streven naar een toegankelijke samenleving waarin iedereen – ongeacht een beperking – kan meedoen!

Meer informatie: