• Screenshot van de app ik boekje waarop fotos te zien zijn van in een baby met verschillende gelaatsuitdrukkingen zoals vrolijk of verdrietig
Digitale App Ik Boekje 2018-04-03T15:51:34+00:00

Project Description

Digitale App Ik Boekje

Projectbeschrijving

Het Ik Boekje is een app voor kinderen en jongeren met een ernstige beperking die zichzelf vaak moeilijk verstaanbaar kunnen maken. Een iPad met het Ik Boekje erop is een belangrijke schakel tussen het kind en de ouders of begeleiders. Het Ik Boekje is te zien als een soort “handleiding en gebruiksaanwijzing” van een kind. Alles wat belangrijk is (en wat een kind niet goed zelf kan verwoorden of aangeven) is te beschrijven in het Ik Boekje. Het Ik Boekje werkt simpel en is gemakkelijk in te vullen.

Met de app kun je foto’s, video’s en audio opslaan over het gedrag van kinderen met een ernstige meervoudige beperking. Door te laten zien hoe zij zich uiten en wensen kenbaar maken, kunnen begeleiders en zorgverleners hun gedrag sneller herkennen en daar beter op reageren. Er kan ook andere belangrijke informatie op worden opgeslagen, zoals over medicijngebruik.

Het Ik Boekje is door Link4All deelnemer Pamijer in samenwerking met het Technologiefonds ontwikkeld voor de iPad en opgebouwd uit drie verschillende onderdelen.

Screenshot met diverse fotos van kinderen met beperkingen een begeleidende teksten die iets vertellen over hoe het kind zich voeltMijn Profiel
In het eerste deel kunnen alle (noodzakelijke) persoonlijke gegevens opgenomen worden. Naast adresgegevens en noodnummers kan hier ook informatie over de problematiek cq. handicap van je kind beschreven worden, medicatielijst of medische handelingen kunnen opgesomd worden, maar ook hobby’s en/of andere leuke dingen kunnen ingevuld worden.

Mijn Emoties
Het ‘Mijn emotie’ deel bestaat uit een beschrijving van allerlei emoties die voor jouw kind relevant zijn. Elke emotie is te beschrijven en uit te leggen aan de hand van foto’s, filmpjes en geluidsfragmenten. Op deze wijze wordt het mogelijk dat iedereen, die met jouw kind samen is, emoties op dezelfde wijze begrijpt. Per emotie kan je een handelingsadvies invullen. Ook hiermee is dus te bereiken dat iedereen op dezelfde wijze handelt en reageert als jouw kind een bepaalde emoties laat zien. Welke emoties je invult is een eigen keuze. Dit kun je afstemmen op wat voor jouw kind belangrijk is.

Mijn Dagboek
Het derde deel van het Ik Boekje is een dagboek, hetgeen een dagelijkse overdracht tussen thuis en kinderdagcentrum (en/of logeerhuis) mogelijk maakt. Het dagboek bestaat uit notities, gebeurtenissen en de kalender. Ouders en de begeleiders van het kinderdagcentrum (en/of logeerhuis) kunnen het dagboek bijvoorbeeld gebruiken om eenvoudig activiteiten multimediaal vast te leggen met behulp van foto’s, filmpjes en geluidsfragmenten.

De kracht van het Ik Boekje is;

  • dat andere mensen jouw kind beter begrijpen, ook wanneer hun mimiek iets anders laat zien dan de eigenlijke betekenis van hun emoties,
  • dat andere mensen beter weten hoe ze op jouw kind moeten reageren. Begeleiding kan nog beter afgestemd worden, hetgeen tot minder frustraties bij uw kind leidt,
  • dat voor jouw kind het verschil in benadering thuis en op het kinderdagcentrum/logeerhuis steeds kleiner wordt,
  • dat ouders door de filmpjes en foto’s meer zicht hebben op wat onze kinderen elders gedaan hebben,
  • dat overdracht naar therapeuten en/of artsen ook beter mogelijk is als gevolg van dit beeldmateriaal,
  • dat er meer eenduidigheid is gekomen in het beoordelen van de handicap en mogelijk hieruit voortvloeiende (medische) handelingen.

Voor kinderen met een ernstige meervoudige beperking is het belangrijk dat iedereen hun emoties/communicatief gedrag op dezelfde manier interpreteert. De app is toepasbaar voor alle mensen die zich op welke manier dan ook niet of heel moeilijk verstaanbaar kunnen maken.

Het Ik Boekje heeft in 2014 de aanmoedigingsprijs van VGN gewonnen.

Programma

Digitale Zorgproducten

Meer informatie

Margareth Basart

E-mail: Margareth.Basart@Pameijer.nl

Logo Pameijer