Programma’s 2018-06-25T23:45:10+00:00

Link4All Programma’s

Bij de verwezenlijking van de doelstellingen van Link4all staan doelmatigheid, effectiviteit en efficiency hoog in het vaandel.

Nieuwe programma- en projectvoorstellen worden voorgelegt aan de Link4All Klankbordgroep. Dit adviesorgaaan van Link4All wordt gevormd door de aangesloten zorgorganisaties.

Participanten in Link4All projecten hebben de wens om bewust samen te willen werken. Een (deel)project begint eerst nadat ten minste twee participanten zich committeren aan de (budgettaire) projectvoorwaarden en de inzet van kennis en medewerkers.

Actuele Programma’s

Binnen programma’s zijn één of meerdere (deel)projecten gedefinieerd.

Projecten