Over Link4All 2018-07-18T16:15:01+00:00

Over Link4All

Link4All ondersteunt mensen met een beperking bij deelname aan de digitale maatschappij. Door onze kennis te delen werken de bij Link4All aangesloten zorgorganisaties samen aan innovatieve én betrouwbare digitale oplossingen voor hun cliënten. Want een beperking mag geen uitsluiting van de digitale maatschappij betekenen.

Mede onder de druk van de financiering van de zorg vindt Link4All het logisch om de handen in één te slaan, schaalvoordelen te creëren en samen voor onze cliënten digitale toepassingen te ontwikkelen, en zo mogelijk te exploiteren.

Link4All bundelt krachten, inspireert en brengt digitale innovatie in een versnelling bij zorgorganisaties.

Link4All Waarden

 • Innovatief in digitale toepassingen
 • Samenwerken en verbinden
 • Delen van kennis en ervaringen
 • Bevorderen zelfstandigheid

Link4All Uitgangspunten

 • Mensen met een beperking zijn volledig lid van onze maatschappij
 • Participatie aan de samenleving is een kernwaarde voor een menswaardig bestaan
 • De maatschappij erkent het recht op toegankelijkheid
 • Eerst kijken naar mogelijkheden, daarna pas naar beperkingen

Daarom heeft iedereen recht op

 • Volwaardige deelname aan de digitale maatschappij
 • Op mogelijkheden afgestemde begeleiding en ondersteuning
 • Een op de zorgvraag afgestemd zorgaanbod, waarbij iedereen zo veel mogelijk de eigen regie houdt

Link4All Bestuur

Link4All heeft een dagelijks bestuur dat alle lopende activiteiten behartigt. Het voltallige bestuur van Link4All wordt gevormd door vertegenwoordigers van de deelnemende zorgorganisaties.

Alle deelnemende zorgorganisatie hebben een stem in het beleid van Link4All. Het bestuur komt regelmatig bijeen voor overleg en besluitvorming.

Link4All Secretariaat

Postbus 1020
3740 BA Baarn
info@link4all.nl

Anja Winkelaar

Anja Winkelaar
linkedin

Jopie Nooren

Jopie Nooren
twitter | linkedin
Voorzitter Link4All

Chris van der Blonk

Chris van der Blonk
linkedin

Chris Frowein

Chris Frowein
twitter | linkedin
Secr./Penningmeester Link4All

Ineke Huibregtsen

Ineke Huibregtsen
twitter | linkedin

Link4All Programma’s

Op 1 oktober 2011 is Stichting Link4All opgericht om gezamenlijk Digitale Cliënten ICT verder uit te bouwen.

De gezamenlijkheid onderstreept het onderling uitwisselen van ervaringen en kennis op dit gebied en tevens gezamenlijk investeren teneinde de kosten voor Digitale Cliënten ICT laag te kunnen houden met behoud van eigen identiteit.

Link4All deelt kennis over digitale toepassingen met zorgorganisaties.
Samen maken wij digitaal meedoen mogelijk voor mensen met beperkingen.
Omdat digitaal niet voor iedereen gewoon is…

Link4All is een actief samenwerkingsverband van zorgorganisaties. Door onze kennis en ervaring over digitale toepassingen met elkaar te delen verbeteren wij sneller en voordeliger de eigen regie, zelfredzaamheid en digitale participatie van onze cliënten.

Vraag vrijblijvend informatie aan over deelname aan Link4All

Informatie voor zorgorganisaties

logo Link4All