Esdégé-Reigersdaal 2018-06-16T18:08:53+00:00

Esdégé-Reigersdaal

In de visie van Esdégé-Reigersdaal zijn alle mensen zijn gelijkwaardig, elk mens is uniek.

Daarom heeft iedereen recht op:

 • respect
 • ontplooiing
 • een volwaardige plaats in de samenleving
 • andere mensen om zich heen
 • het maken van keuzes bij het inrichten van het eigen leven

Dit betekent dat wij:

 • het individu respecteren
 • inspelen op de mogelijkheden van het individu
 • ondersteuning bieden bij het maken van keuzes
 • uitgaan van het gewone en speciale voorzieningen treffen waar nodig
 • ondersteuning bieden bij het aangaan en behouden van relaties
 • gericht zijn op een volwaardige plaats voor het individu in de samenleving

Esdégé-Reigersdaal zet zich in voor volwaardig burgerschap van mensen met een handicap. We werken mee aan normalisatie en integratie. Van medewerkers verwacht Esdégé-Reigersdaal dat ze onze cliënten vanuit bovenstaande visie respectvol ondersteunen.

logo esdégé-reigersdaal

Contact

Esdégé-Reigersdaal over Link4All

“De digitale maatschappij verandert snel en biedt veel nieuwe kansen. Door de bundeling van kennis binnen Link4All kunnen we die kansen optimaal benutten.” – Esdégé-Reigersdaal

Link4All is een samenwerking tussen deze zorgorganisaties :

logo amerpoort
logo baalderborggroep leef je leven
logo bartiméus
logo esdégé-reigersdaal
Logo Prinsenstichting Een zorg minder
Logo Visio