Baalderborg Groep 2018-09-10T15:45:31+00:00

Baalderborg Groep

De Baalderborg Groep gaat uit van eigen regie. We doen een beroep op de eigen mogelijkheden en verantwoordelijkheden (plichten) van onze cliënten. We houden niet alleen rekening met hun mogelijkheden, maar ook met hun beperkingen.

We zetten ons in om alle vormen van ondersteuning aan te laten sluiten op de vragen en de wensen van de cliënten die aan onze zorg zijn toevertrouwd. Dat doen we in goed overleg met de cliënt, familieleden en vertegenwoordigers.

In essentie gaat het erom dat mensen invloed ervaren op wat er wel en niet met hen gebeurt. Dit komt tot uitdrukking in keuzes in het dagelijks leven zoals de muziek die opstaat in de huiskamer, de kleren die je draagt, wat je op je brood wilt en hoe laat je wilt opstaan.

Wij streven naar ontmoeting, aandacht en betrokkenheid. In het kader van mensen voor mensen werken we aan emancipatie, integratie, echt contact met cliënten en met elkaar.

Bij de Baalderborg Groep is ruim aandacht voor zingeving, geestelijke zorg en het levensverhaal van onze cliënten.

logo baalderborggroep leef je leven

Contact

Baalderborg Groep over Link4All

“De digitale maatschappij verandert snel en biedt veel nieuwe kansen. Door de bundeling van kennis binnen Link4All kunnen we die kansen optimaal benutten.” – Baalderborg Groep

Baalderborg Groep in Link4All Nieuws

LEES MEER LINK4ALL NIEUWS VAN BAALDERBORG GROEP

Link4All is een samenwerking tussen deze zorgorganisaties :

logo amerpoort
logo baalderborggroep leef je leven
logo bartiméus
logo esdégé-reigersdaal
Logo Prinsenstichting Een zorg minder
Logo Visio