ANBI informatie 2018-03-31T19:04:22+00:00

ANBI informatie

Link4all is een Algemeen nut beoogende instelling (ANBI) en ondersteunt mensen met een beperking bij deelname aan de digitale maatschappij.

Link4All is een stichting zonder winstoogmerk. Bestuursleden van Stichting Link4All hebben geen recht op vakantiegeld noch op enige vergoedingen voor onkosten vanwege de Stichting.

Informatie over Stichting Link4All:

  • Bezoekadres: Oude Arnhemse Bovenweg 3, 3941 XM Doorn
  • Postadres: Postbus 1020, 3740 BA Baarn
  • Email adres: info@link4all.nl
  • Internet adres: www.link4all.nl
  • Kamer van Koophandel: 54014476
  • Bank: ABN AMRO iBan NL05ABNA0628998716
logo Link4All

Bestuur

De samenstelling van het bestuur, incl. de namen van de bestuurders en de statutaire doelstellingen met de hoofdlijnen van het actuele beleidsplan zijn vermeld op de pagina ‘Over Link4All‘.

Beleid

Het Beleidsplan Link4All is te lezen en te downloaden. (PDF)

Jaarverslag

Het meest recente jaarverslag met financiële gegevens Link4All is te lezen en te downloaden (PDF)

Activiteiten

De pagina ‘Programma’s‘ bevat een verslag van de activiteiten van Link4All.

Link4All deelt kennis over digitale toepassingen met zorgorganisaties.
Samen maken wij digitaal meedoen mogelijk voor mensen met beperkingen.
Omdat digitaal niet voor iedereen gewoon is…

Link4All is een actief samenwerkingsverband van zorgorganisaties. Door onze kennis en ervaring over digitale toepassingen met elkaar te delen verbeteren wij sneller en voordeliger de eigen regie, zelfredzaamheid en digitale participatie van onze cliënten.

Vraag vrijblijvend informatie aan over deelname aan Link4All

Informatie voor zorgorganisaties

logo Link4All