Amerpoort 2018-06-17T23:34:43+00:00

Amerpoort

Amerpoort is vooral bijzonder door haar cliënten. Het brede scala aan diensten en dagbestedingactiviteiten dat Amerpoort biedt, draagt daaraan bij.

Amerpoort ondersteunt 2200 mensen met een verstandelijke beperking in de provincies Utrecht, Flevoland en in ’t Gooi. Van jong tot oud, van licht tot ernstig en meervoudig beperkt.

Met 2400 medewerkers en 650 vrijwilligers begeleiden we hen bij wonen, werken, dagbesteding, logeren en vrije tijd. Bij hen thuis of op één van de ruim 300 locaties. Elk met zijn eigen kleur, sfeer en met ruimte voor verschillende levensbeschouwingen.

We hebben een gevarieerd aanbod van diensten op vele locaties; ook bij cliënten thuis. Elk met zijn eigen kleur, sfeer, geschiedenis en met ruimte voor verschillende levensbeschouwingen. Zo staan bij de locatie Etrog de joodse rituelen en tradities centraal en bij Christophorus is dat de antroposofische identiteit.

logo amerpoort

Contact

Amerpoort over Link4All

“Door Link4All treden zorgorganisaties als één partij naar buiten. Dat levert een inkoopvoordeel op en maakt alle deelnemers aan Link4All slagvaardiger bij het werven van externe fondsen.” – Amerpoort

Amerpoort in Link4All Nieuws

LEES MEER LINK4ALL NIEUWS VAN AMERPOORT

Amerpoort Links

man helpt meisje in rolstoel met het gebruik van een ipad

Het Expertisecentrum van Amerpoort ondersteunt, verbindt mensen en organiseert de toegang tot kennis. Zodat medewerkers, verwanten of externen kennis over diverse thema’s kunnen vinden, uitwisselen en gebruiken.

logo-Amerpoort-Innovatielab

Amerpoort zet sterk in op nieuwe technologische middelen. In de Proeftuin E-health onderzoekt Amerpoort hoe technologische hulpmiddelen de ondersteuning van mensen met een verstandelijke beperking kunnen verbeteren.

logo amerpoort ed-loket

De medewerkers van EdLoket lezen, beoordelen en herschrijven zonodig brieven en beleidsstukken. Dat kunnen zij ook voor uw organisatie doen! Wij zorgen ervoor dat iedereen uw bedrijfspost, brieven of andere teksten beter kan begrijpen.

Link4All is een samenwerking tussen deze zorgorganisaties :

logo amerpoort
logo baalderborggroep leef je leven
logo bartiméus
logo esdégé-reigersdaal
Logo Prinsenstichting Een zorg minder
Logo Visio